Opstandelseskirkens sogns menighedspleje er en selvstændig diakonal institution for kirkeligt socialt arbejde i Albertslund Syd inden for det folkekirkelige menighedsarbejde, der udføres fra Opstandelseskirken.

Menighedsplejens adresse:
Opstandelseskirkens sogns Menighedspleje
Gymnasievej 2
2620 Albertslund.

Menighedsplejen er medlem af De Samvirkende Menighedsplejer.

Formål
Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Bestyrelse
Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der påtager sig opgaver og tilrettelægger arbejdet efter tidens skiftende behov, således at der materielt og/eller åndeligt ydes hjælp og støtte under hensyntagen til samfundets sociale og sundhedsmæssige ydelser.

Formand
Tina Sommer
Tlf.nr: 51 51 31 68
Mail: menighedsplejen(at)opstandelseskirken.dk 

Næstformand
Anny Holmkvist
Tlf.nr: 25 34 82 65
Mail: menighedsplejen(at)opstandelseskirken.dk 

Kasserer
Nina Gustavussen
Tlf.nr: 43 66 06 87
Mail: sognediakon(at)opstandelseskirken.dk 

Bestyrelsesmedlemmer
Diana Vang
Kirsten Kirk
Ulla Bektas
Poul Anker Jensen
Signe Back
Karin Holm Nielsen
Marianne Fischer, sognepræst

Suppleanter
Jessie Dencker Larsen
Gitte Westergaard
Sonja Christensen