Foto: Nina Gustavussen
 

Julehjælp kan søges 1.-27. november 2019.​

Menighedsplejen uddeler julehjælp til beboere i Opstandelseskirkens sogn i Albertslund.

Herstedøster eller Herstedvester sogne kan ansøges ved henvendelse til præsterne i disse sogne.


Røde Kors Albertslund modtager ansøgninger fra børnefamilier, og der skal udfyldes et ansøgningsskema, som man kan få ved henvendelse til Røde Kors samt i Røde Kors butikken. 

For at hjælpe flest mulige samarbejder Menighedsplejen med Røde Kors samt Herstedøster og Herstedvester sogne, med kommunen og andre oganisationer.

Julehjælpen uddeles først og fremmest til vanskeligt stillede enlige forsørgere og pensionister, men alle, der har behov for hjælp, kan søge. Menighedsplejen har kun de penge til rådighed, der er samlet ind i årets løb. Hjælpen uddeles i form af gavekort til Kvickly Albertslund.
 

Ansøgningsskema:
Nyt ansøgningsskema kan findes her fra 1. november 2019.  


Samtaler:
Året igennem er det muligt at komme til at tale med en præst eller sognediakonen samt at deltage i kirkens øvrige aktiviteter.