Dåb | opstandelseskirken.dk

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Dåb

BarnedåbDåb:
Dåb foregår ved gudstjenesten om søndagen kl.10.30 eller ved en særlig gudstjeneste den første lørdag i måneden også kl.10.30. Når De har fundet en dag, der passer, kan De kontakte kirkekontoret.

På kirkekontoret skal vi have barnets fornavn(e) og eventuelt mellemnavn at vide, samt om barnet skal have faderens eller moderens efternavn. Ud over barnets navn skal vi have navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere, der skal være døbt ved den kristne dåb. Fadderne skal som minimum være i konfirmationsalderen.

Ca. 8 dage før dåben, vil De blive kontaktet af præsten.

Skal barnet døbes i en anden kirke, kan de kontakte præsten ved pågældende kirke for at aftale tidspunkt for dåb.

Navn:
Dåbskjolerne på billederne nedenfor kan lånes. Der er tre forskellige størrelser. Lån af en dåbskjole er gratis, og den skal afleveres i kirken efter brug.

Voksen dåb
Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet have fornavn(e), eventuelt mellemnavn og efternavn. Dette sker ved, at barnet bliver døbt eller navngivet.

Navngivelse:
Navngivelse skal ske til kirkekontoret i Opstandelseskirkens Sogn. Den afleveres digitalt på www.borger.dk

Husk, at såfremt forældrene ikke er gift, og barnet skal have faderens efternavn, skal faderskabsanerkendelsen foreligge forinden.

Dobbelte efternavne:
Hvis et barn skal navngives med et af hver af forældrenes efternavne (som man benytter i mange spansktalende lande), kan man forbinde navnene med en bindesteg. 

Dåb i udlandet:
Forældre, der vælger at døbe deres barn i udlandet, herunder også Færøerne og Grønland, anbefales at navngive barnet i Danmark inden afrejsen, for at undgå en evt. navneændring, der vil påføre forældrene unødvendige udgifter.

Vejledning:Voksen dåb
Skulle der være problemer med fornavne, mellemnavne, efternavne eller lignende, vil man altid kunne få vejledning på kirkekontoret eller på folkeregistret.

Medbring følgende dokumentation:
Ingen dokumentation, men navn og adresse på 2-5 faddere, der skal være døbt ved den kristne dåb og som minimum være i konfirmationsalderen.

Medlem af Folkekirken:
Medlemskab af Folkekirken får man ikke automatisk ved at blive født – man bliver kun medlem ved at blive døbt.

Dåb af konfirmander:
Konfirmander, der ikke er døbt, bliver døbt ved en aftengudstjeneste.Voksen dåb

Dåb af voksne:
Voksne, der vil døbes, skal gå til undervisning hos en af præsterne, før de kan blive døbt.

Dåbskjole

 

 

 

 

Dåbskjole

Hvad er dåb?

Livet blev større, da jeg blev mor

Hvorfor blev vores barn døbt?

Mie og Alexander var uenige om barnedåb

Dåben til diskussion

Sigurd: derfor er dåben en gave

Sigurd: Dejligt at være fadder

Dåb - Verdens bedste bad

Da jeg var til dåb