Forberedelse:
For at blive konfirmeret skal man gå til undervisning.
Konfirmationsforberedelsen foregår i 8. klasse.

Indskrivning af konfirmander:
Der er konfirmandindskrivning i foråret.
Se opslag i AlbertslundPosten.
Konfirmander, der går på Herstedlund skole, får brev med hjem om indskrivning.
Der er mulighed for konfirmation i efterfølgende forår.

Online konfirmandindskrivning:
Online indskrivning kan ske her fra den 20. maj 2018:
Herstedlund Skole og Privatskoler 2018-2019 - Konfirmation Store Bededag 17. maj 2019    

Brøndager Skolen 2018-2019 - Konfirmation 4. maj 2019

Kirkebæk Skolen 2018-2019

Præsten bedes kontaktet inden online tilmelding, hvis konfirmanden går på Ungdomsskolen eller Den Rullende Heldagsskole.
Du vil få en bekræftelsesmail med de indtastede oplysninger.
Kordegn og præst vil modtage din tilmelding.

Spørgsmål vedrørende konfirmandindskrivning m.m.:
Ved henvendelse til kordegnekontoret telefonisk eller skriftligt (gerne til e-mail: aaan(at)km.dk) kan du stille spørgsmål om konfirmation og indskrivning.
Følgende skal oplyses: konfirmandens navn, personnummer, adresse, skole, klasse, email og telefonnummer. Indskrivning skal ske senest den 1. august.

Dåb inden konfirmation:
Konfirmander, der ikke er døbt, bliver døbt ved en aftengudstjeneste.

Konfirmationsdatoer:
I 2020 er datoerne: 
Herstedlund Skole og Privatskoler, St. Bededag fredag 8. maj 2020
Brøndagerskolen,  
Kirkebækskolen,  
Har du spørgsmål, så kontakt præsterne Marianne Fischer eller Henrik Friberg.