Konfirmation | opstandelseskirken.dk


Dåb ved døbefonden og sognepræst Marianne Fischer

Forberedelse:
For at blive konfirmeret skal man gå til undervisning.
Konfirmationsforberedelsen foregår i 8. klasse.

Indskrivning af konfirmander:
Der er konfirmandindskrivning i foråret.
Se opslag i AlbertslundPosten.
Konfirmander, der går på Herstedlund skole, får brev med hjem om indskrivning.
Der er mulighed for konfirmation i efterfølgende forår.

Online konfirmandindskrivning:
Online indskrivning kan ske her fra den 20. juni 2019:

Herstedlund Skole og Privatskoler 2019-2020 - Konfirmation Store Bededag 8. maj 2020

Brøndager Skolen 2019-2020 - Konfirmation Kristi Himmelfartsdag 21. maj 2020

Kirkebæk Skolen 2019 - Konfirmation 12. oktober

Præsten bedes kontaktet inden online tilmelding, hvis konfirmanden går på Ungdomsskolen eller Den Rullende Heldagsskole.
Du vil få en bekræftelsesmail med de indtastede oplysninger.
Kordegn og præst vil modtage din tilmelding.

Spørgsmål vedrørende konfirmandindskrivning m.m.:
Ved henvendelse til kordegnekontoret telefonisk eller skriftligt (gerne til e-mail: opstandelseskirkens.sogn(at)km.dk) kan du stille spørgsmål om konfirmation og indskrivning.
Følgende skal oplyses: konfirmandens navn, personnummer, adresse, skole, klasse, email og telefonnummer. Indskrivning skal ske senest den 1. august.

Dåb inden konfirmation:
Konfirmander, der ikke er døbt, bliver døbt ved en aftengudstjeneste.

Konfirmationsdatoer:
Herstedlund Skole og Privatskoler, St. Bededag fredag 8. maj 2020
Brøndagerskolen, Kristi Himmelfartsdag torsdag 21. maj 2020
Kirkebækskolen, lørdag 12. oktober 2019
Har du spørgsmål, så kontakt præsterne Marianne Fischer eller Henrik Friberg.


Dåb ved døbefonden og ved sognepræst Marianne Fischer