Skoletjenesten | opstandelseskirken.dk

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Skoletjenesten

Tværfagligt tilbud til skolerne
Folkekirkens Skoletjeneste
et kirke – skole samarbejde

 

Se mere på: http://www.fs-abgv.dk

Formålet med Folkekirkens Skoletjeneste er først og fremmest at udvikle og udbyde inspirerende undervisningsprojekter til skolens kristendomsundervisning. Projekterne tager udgangspunkt i fagformål og trinmål for kristendomsundervisningen, men vil ofte lægge op til et tværfagligt undervisningsforløb, hvor den lokale kirke inddrages som sparringspartner. Nogle undervisningsforløb rundes af med en form for afsluttende arrangement.

I forbindelse med flere af forløbene arrangerer Folkekirkens Skoletjeneste gratis kursusdag for lærerne.

Samarbejdet mellem skoler og kirker handler som udgangspunkt ikke om det enkelte menneskes religion eller personlige tro. Skole-kirke samarbejdet udspringer derimod af at skolen ifølge Folkeskolenllovens §1 "skal gøre eleverne fortrolig med dansk kultur – herunder kristendom". Folkekirken er i denne sammenhæng en oplagt samarbejdspartner, da præsterne besidder både lokalkendskab og teologisk ekspertise samt erfaring med undervisning.

Det betyder at vores arbejde er målrettet alle elever uanset kulturel og religiøs baggrund.

Fisk ICHTHUS


Fisken er et af de ældste kristne symboler, og det at tegne eller male en fisk bliver for en kristen at forstå som en bekendelse til kristendom, forklarer professor Per Bilde

Fisken er et kristent symbol, og den optræder som udsmykning i adskillige moderne kristne kirker. Mange kristne anbringer en fisk på deres bil og har dermed formodentlig til hensigt at markere deres kristne tilhørsforhold.

Fisken er oven i købet et af de ældste kristne symboler, idet den optræder både på billeder i de gamle kristne katakomber i Rom og i gulvmosaikker i gamle kristne huse og kirker.

Du spørger, hvilken betydning fisken har i en kristen sammenhæng, og for at få fat på den, må vi først gå en lille omvej over ordet "fisk" og dets græske stavemåde. 

Fisk hedder på græsk "ichthus". Hvis vi opløser ordet i fem dele, får vi "i", "ch", "th", "u" og "s", som kan udgøre forbogstaverne til en bekendelse til Jesus: "Iesous, Christos, Theou, Uios, Sotér", en sætning, som vi kan oversætte som følger: "Jesus Kristus (Messias), Guds Søn, Frelser". For en kristen person eller et kristent samfund bliver det således en kristen bekendelse at tegne eller male en fisk.

Fisken kan i evangelierne tolkes som et symbol på den kristne. Ifølge Matthæusevangeliet 4,18-22 træffer Jesus ved bredden af Galilæas Sø fiskerne Simon Peter, Andreas, Jakob og Johannes. Jesus siger til dem: "Kom, følg mig, så vil jeg gøre jer til fiskere af mennesker". Dermed kom fisken også til at betegne de mennesker, der omvendte sig til Jesus-troen, og denne betydning klinger måske også med i andre historier som Lukasevangeliet 5,1-11 og Johannesevangeliet 21,1-14.

Endelig optræder der fisk i historierne om Jesus, der i ørkenen bespiser henholdsvis 4.000 og 5.000 mænd "foruden kvinder og børn". Det er de fem (eller syv) brød og "et par fisk", der mirakuløst mætter alle de spisende.

Og ligesom man i kristendommen tidligt forbandt disse brød med nadverens brød, gjorde man det samme med fiskene. Således kom både brød og fisk til at symbolisere Jesus selv.

I kristendommen kom fisken således fra begyndelsen til at repræsentere både Jesus selv om "frelseren" og de kristne, der blev "frelst".

Med venlig hilsen
Per Bilde