Torsdag d. 28. marts 2019, Kl. 17:30 til kl. 20:00

Hvordan er din livshistorie? Hvilken betydning har kærlighed haft, for det menneske du er i dag? Hvilket perspektiv har tro på dit liv? Vi arbejder med eksistentielle temaer gennem samtale i små grupper, kreative processer og fordybelse. Vi vil være i kirkerummet lidt af tiden hver gang, og der også vil være perioder med stilhed. Vi begynder hver gang med at spise sammen og derefter går vi til dagens emne. Sognepræsterne Henrik Friberg, Marianne Fischer og sogne-og hospitalspræst Betina Bolvig kommer på skift med oplæg om dagens tema. Tilmelding til Marianne Fischer maf@km.dk

Torsdag den 31.januar kl.17.30-ca. 20

Torsdag den 14.februar kl.17.30

Torsdag den 28. februar kl.17.30

Torsdag den 14.marts kl.17.30

Torsdag den 26. marts kl. 17.30