Nyt Menighedsråd 2020 | opstandelseskirken.dk

Nyt Menighedsråd 2020

Nyt Menighedsråd 2020
Udgivet tir d. 27. okt 2020, kl. 10:34
Nyheder

Afstemningsvalg til menighedsrådet i Opstandelseskirkens sogn den 17. november 2020 er AFLYST, da der kun er indkommet én liste – Kirkelisten, jf. Lovbekendtgørel- se nr. 12 af 8. januar 2020 § 16.

Til rådet er valgt: Olga Inge Lundsgaard Nielsen, Søren Mogensen, Jytte Birgit Neergaard N. Overgaard, Ib Tengmark, Peter Allan Hansen, Lisbeth Skafte, Tina Sønderstrand Sommer, Ulla Bektas og Henny Helle Mesnickow. Suppleanter: Kirsten Edith Kirk, Birthe Bodil Nielsen, Lis Alfastsen og Anny Holmkvist.

Funktionsperioden er 4 år og begynder 1. søndag i Advent, der er den 29. november 2020.

Opstandelseskirken den 27. oktober 2020, Ulla Bektas, Formand for valgudvalget